Mycket av lekplatserna på den övre sträckan ( Köpingemölla ) blev inte utnyttjade i år. En del av dem låg inte under vatten, så det var ju inte så konstigt. Men där fanns ändå ganska mycket lekbottnar som låg orörda. Å andra sidan så var stigningen från havet bland den minsta i år.Kolla lekbäddarna längre upp i systemet som såg ganska så outnyttjade ut.
Men totalt sett har lite mer än halva lekområdena utnyttjats vilket är bra.
Vi får se i veckan om det är helt kört med leken för i år.

Ha de gott i stugvärmen…vi hörs /Ronnie